Teamontwikkeling

Bouw je beste team

Goede teams zijn de ruggengraat van elk succesvol bedrijf en instelling. 

De basis van elk team wordt gevormd door de synergie van talenten, kennis, vaardigheden, normen en de waarden van alle teamleden en het management. Een optimaal werkend team is herkenbaar aan goede resultaten, initiatieven, pro-activiteit, kwaliteit, flexibiliteit en meestal ook een goede sfeer.

Wanneer Teamontwikkeling?

Investeren in een team is altijd nuttig. Het wordt urgent als er dingen zijn waar mensen last van krijgen, zoals:

 • Hoge werkdruk en uitval;
 • Cultuurverschillen tussen de teamleden;
 • Gebrekkige prestaties;
 • Te weinig vertrouwen;
 • Slechte werksfeer;
 • Conflicten of juist angst voor conflicten;
 • Gebrekkige communicatie;


Meest voorkomende Thema's

 • Ontwikkelen van leiderschap: bijvoorbeeld bij mensen die zijn doorgestroomd naar teamleider/manager;
 • Eigenaarschap: zorgen voor een pro-actieve houding van de mensen;
 • Communicatie: het stroomlijnen van de communicatie binnen een team en tussen teams;
 • Normen en Waarden: wat vinden wij belangrijk en houden we ons aan;


Op inspirerende en praktische wijze gaan we aan de slag met het team. Plezierig, met humor en uitdagend gaan we te werk. We staan ook stil bij de borging: hoe kunnen we de resultaten vasthouden? Kortom, hoe zorgen we ervoor dat de veranderingen duurzaam zijn?

Soms hebben teamleden of leidinggevenden meer persoonlijke belemmeringen. Dan is persoonlijke coaching meestal heel zinvol.

Succesvolle veranderen komen van binnenuit


Teamsessies en Persoonlijke coaching

Achterliggende theorie

Om het team evenwichtig te ontwikkelen maken we gebruik van modellen, zoals:

 • High Performing Teamsmodel, Peter Hawkins;
 • Piramide van Lencioni;
 • The Trust Equation, van David H. Maister, Charles H. Green en Robert M. Galford;
 • CAPS model, Mary Dee Hicks en David Peterson;
 • Situationeel Leiderschap, Paul Hersey en Ken Blanchard;
 • Het DISC model van William Moulton Marston;


Standaard bouwstenen

Als het nuttig is zetten wij standaard bouwstenen in, dat verhoogt de kwaliteit en bespaart kosten.

 • Socratische gespreksvoering
 • Eigenaarschap
 • Communicatiestijlen (Disc)
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met weerstand
 • Waarnemingen
 • Omgaan met klachten
 • Faalangst
 • Slecht nieuwsgesprek

Zo lang als nodig, zo kort als mogelijk

Wat misgaat is meestal wel bekend, maar waar dat door veroorzaakt wordt is niet altijd zo duidelijk. Wij adviseren om te starten met kleine stapjes die al snel leiden tot een eerste verbetering. Dat is ook goed voor de motivatie. Later wordt wel duidelijk of het zinvol is om het team verder te ontwikkelen en hoe. Teamontwikkeling bestaat meestal uit een combinatie van maatwerk, persoonlijke coaching en standaard bouwstenen zoals communicatie, feedback geven en eigenaarschap.


Maak een afspraak